CV - PARB

Peter Andreas Ruben Bredsdorff
Menu
Gå til indhold

CV

Formand Teglhøj Grundejerforening i Hornbæk fra 2007 til nu

Pianist ve
d morgensang og pianobar med mere på Lo-skolen/Konventum 2001 - 2020 samt koordinator for pianisterne

Lektor på
deltid på Helsingør Gymnasium 2008 - 2017 også i innovation

Kulturme
darbejder på deltid på Konventum 2008 - 2010 og 2017 - 2020

Freelance-un
dervisning for Serviceforbundet fra 2008 - 2016

HA enkeltfag i innovation 2007

HA enkeltfag i organisationsteori 2005

Højskolelærer Lo-skolen i Helsingør fra 2002 - 2008 me
d bl.a. undervisning af tillidsvalgte, ansvar for sommerkurser og kulturarrangementer

Højskolelærer Den internationale Højskole i Helsingør 2000 - 2003 og i årrække efter undervisning på højskolens sommerkurser

Lektor Helsingør Gymnasium 1991 - 2001 samfundsfag og musik

A
djunkt Ballerup Gymnasium 1983 - 1991 i samfundsfag og musik

dagogikum Frederikshavn Gymnasium og HF 1981

Værnepligtig i Civilforsvaret 1980

Uddannelse til cand.mag i samfundsfag og musik Aalborg Universitet 1974 - 1983

Omsorgsme
dhjælper Granbohus i Fredensborg 1973 - 1974

Bryggeriarbej
der på Wiibroe i Helsingør efterår 1973

Stu
dent Det fri Gymnasium 1973


Peter Andreas Ruben Bredsdorff
Mail musik@peterandreas.dk
Mobil 23425511

Tilbage til indhold